Akademia
dla Par

Zespół

Jerzy Merlibuda 2
Jerzy Mellibruda
Certyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; certyfikowany Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA , specjalista psychologii klinicznej II st., dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS, kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia.
Beata Chmielewska
Beata Chmielewska

Prowadzę Gabinet Pomocy Psychologicznej Puenta (od 2008 roku), pracuję również w Instytucie Psychologi Zdrowia PTP (jestem zastępcą dyrektora), prowadzę autorskie szkolenie Studium pomocy psychologicznej dla par oraz szkolenia z technik terapeutycznych, autorska metoda „figurki w przestrzeni”

Wcześniej:
– SWPS Nauczyciel akademicki
– Firmy informatyczne Matrix i Horizon – wiceprezes (odpowiedzialność za marketing, HR, Nowe Media i Technologie – tworzenie społeczności internetowych)
– Agencja reklamowa Dell'arte - właściciel
– Społeczna Szkoła Podstawowa (STO) – dyrektor szkoły
– Szkolny Ośrodek Psychoterapii – wychowawca klasy licealnej i psycholog
– Petra (ośrodek leczenia osób uzależnionych) – psycholog
– Polskie Towarzystwo Psychologiczne – praca w zespole badawczym „Ludzie pomagają ludziom”
– UW, Warszawa – wydział psychologi
Dorota Brewinska
Dorota Brewińska
Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia w zakresie społecznej psychologii klinicznej oraz uzyskała dyplom psychoterapeuty Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

Prowadzi psychoterapie indywidualne i grupowe w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”. Zajmuje się pracą z dorosłymi osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju, lękowe, osobowościowe. Ważne miejsce w jej pracy zajmują osoby z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Anna Gromińska
Anna Gromińska
Skończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalność resocjalizacja WSP w Bydgoszczy, studia podyplomowe z zakresu socjoterapii Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe z zakresu psychoterapii Profesjonalna Szkoła Psychoterapii oraz dwuletni kurs trenerski (AkademiaTerapii i Edukacji Psychologicznej Fundacji Synapsis Warszawa). Posiadam rekomendacje trenerskie I i II° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat psychoterapeuty integracyjnego (Instytut Psychologii Zdrowia PTP).
Jolanta Hojda
Jolanta Hojda
Absolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: interwencje psychoterapeutyczne w praktyce i psychologiczne oddziaływania grupowe.

Odbyła staż zawodowy w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, staż w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Studium Pomocy Psychologicznej), staż kliniczny w ośrodku Psychoterapii „Ogród”, a także szkolenie treningowe dla terapeutów pracujących z DDA oraz trening intrapsychiczny dla terapeutów pracujących z DDA w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Iwona Kołodziejczyk
Iwona Kołodziejczyk
Psycholog. Psychoterapeuta. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne.
Jolanta Siechowicz
Jolanta Siechowicz
Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta.

Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalsze kształcenie w zakresie psychologii i psychoterapii odbywała w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, Richmond upon Thames College oraz CityLit w Londynie. Dyplom psychoterapeuty uzyskała kończąc czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
Honorata Skrętowska
Honorata Skrętowska
Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS, certyfikowany psychoterapeuta. Staż kliniczny odbyła w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje w podejściu integracyjnym. W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.
Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i jeśli byłoby to możliwe – wypowiedzieć kilka rozsądnych słów
Goethe