Akademia
dla Par

Kontakt

IPZ PTP
02-412 Warszawa 
ul. Gęślarska 3

e-mail: poczta@ipz.edu.pl

Nie bój się cieni, one świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.
Oscar Wilde