Akademia
dla Par

Kontakt

IPZ PTP
02-412 Warszawa 
ul. Gęślarska 3

e-mail: poczta@ipz.edu.pl

Niekiedy zbrodnią jest dotrzymać słowa.
Seneka Młodszy